Szkolenia dane osobowe Warszawa

Dane osobowe

Odwiedzając strony internetowe czy dokonując zakupów w sklepach internetowych zostawiamy dane, które w różnym zakresie pozwalają nas zidentyfikować albo są informacjami o nas. Mogą to być dane dotyczące naszych preferencji zakupowych, miejsca zamieszkania, ale też związane ze szczegółami naszych płatności. Obowiązująca ochrona danych osobowych nakłada na właścicieli sklepów obowiązek zgłaszania tak powstałych zbiorów.

Administrowanie tymi danymi to zadanie, za które powinna być odpowiedzialna osoba fizyczna. Ten obowiązek wynika ze świadomości, jak ważne są to informacje i jak dokładnie powinny być przechowywane. Zajmuje się tym Inspektor Ochrony Danych Osobowych (zobacz inspektor ODO Warszawa), czuwający nad tym, by żadna część zgromadzonych danych nie została wykorzystana w sposób niepowołany.

Od kiedy rejestracja zbiorów danych osobowych stała się obowiązkowa, wzrosła również świadomość użytkowników internetu, którzy z większą dociekliwością dopytują, skąd dany podmiot otrzymał ich dane - np. adres e-mail - i domagają się usunięcia go, powołując się na znane sobie przepisy prawne.